ตัวเลือก
ข้อมูลเครื่องมือตรวจวัด
หัวข้อ:
ข้อมูลเครื่องมือตรวจวัด   ปริมาณน้ำฝน

รหัสที่ตั้ง:
BKT-02

วันที่:
2024-07-24 07:00 ~ 2024-07-25 07:00

 

สถานที่ตั้ง:
บ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ปริมาณน้ำฝนสะสม:
0 มม.

 

พิกัด:
19.148469,101.156532

ลำดับ วันเวลา ปริมาณน้ำฝน( มม. ) ปริมาณน้ำฝนสะสม( มม. )