รายงานสรุปแต่ละสถานีวัด
ลำดับ สถานที่ตั้ง ปริมาณน้ำฝนสะสม( มม. ) ความชื้นสัมพัทธ์( % ) แรงดันน้ำใต้ดิน (kpa.) เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวในแนวราบ ชุดที่ 1 (มม.) เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวในแนวราบ ชุดที่ 2 (มม.) การแจ้งเตือน
1 บ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 0.20 91.00 13.01 6.0743 13.6324 ปกติ
2 บ้านนากอก ตำบลภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 0.00 0.00 11.06 -18.4468 11.3359 ปกติ
3 บ้านสบป่อง ตำบลสบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
4 บ้านทุ่งปง ตำบลทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 0.00 53.00 0.00 -3.7257 0.0000 ปกติ
5 บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
6 บ้านป่าคา ตำบลแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
7 บ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
8 บ้านหินแตก ตำบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
9 บ้านห้วยไร่สามัคคี ตำบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 0.00 91.00 -10.57 -33.8304 -31.3715 ปกติ
10 บ้านลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
11 บ้านนาเหรน ตำบลคลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
12 บ้านเทพพนม ตำบลเขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 1.00 62.00 -1.99 1.7531 8.6948 ปกติ
13 บ้านบางสร้าน ตำบลหน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
14 บ้านหน้าหม้อ ตำบลกระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
15 บ้านยาง ตำบลแม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 0.00 62.00 36.77 20.2319 10.0694 ปกติ
16 บ้านสวนทุเรียน ตำบลมะเร็ต อ.เกาสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
17 บ้านมอญ ตำบลป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
18 บางชีเหล้า ตำบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 0.00 0.00 99.81 0.0000 0.0000 ปกติ
19 ภูพิงค์ ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0.00 58.00 46.90 0.0000 0.0000 ปกติ
20 ดอยสุเทพฯ ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
21 บ้านผามูบ ตำบลแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
22 บ้านห้วยเรือ ตำบลแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
23 บ้านห้วยใต้ ตำบลแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
24 บ้านคีรีธรรม ตำบลกำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
25 บ้านหัวถนน ตำบลมะเร็ต อ.เกาสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ