รายงานสรุปแต่ละสถานีวัด
ลำดับ สถานที่ตั้ง ปริมาณน้ำฝนสะสม( มม. ) ความชื้นสัมพัทธ์( % ) แรงดันน้ำใต้ดิน (kpa.) เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวในแนวราบ ชุดที่ 1 (มม.) เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวในแนวราบ ชุดที่ 2 (มม.) การแจ้งเตือน
1 บ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 1.40 91.00 11.43 6.8871 14.8756 ปกติ
2 บ้านนากอก ตำบลภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 0.00 0.00 10.01 -17.3376 12.1913 ปกติ
3 บ้านสบป่อง ตำบลสบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 0.40 91.00 -0.06 3.5080 16.9289 ปกติ
4 บ้านทุ่งปง ตำบลทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 0.00 63.00 0.00 -3.6830 0.0000 ปกติ
5 บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
6 บ้านป่าคา ตำบลแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
7 บ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
8 บ้านหินแตก ตำบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 0.00 0.00 -7.64 5.2300 10.4859 ปกติ
9 บ้านห้วยไร่สามัคคี ตำบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 0.00 91.00 -9.79 -30.1087 -27.4353 ปกติ
10 บ้านลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
11 บ้านนาเหรน ตำบลคลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
12 บ้านเทพพนม ตำบลเขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
13 บ้านบางสร้าน ตำบลหน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 3.00 91.00 -13.69 15.1176 -3.0845 ปกติ
14 บ้านหน้าหม้อ ตำบลกระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
15 บ้านยาง ตำบลแม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 0.00 70.00 39.26 22.5600 18.1177 ปกติ
16 บ้านสวนทุเรียน ตำบลมะเร็ต อ.เกาสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 35.20 61.00 7.24 0.0000 0.0000 ปกติ
17 บ้านมอญ ตำบลป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
18 บางชีเหล้า ตำบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
19 ภูพิงค์ ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
20 ดอยสุเทพฯ ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
21 บ้านผามูบ ตำบลแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 0.00 0.00 -8.04 0.0000 0.0000 ปกติ
22 บ้านห้วยเรือ ตำบลแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 25.20 0.00 578.37 0.0000 0.0000 ปกติ
23 บ้านห้วยใต้ ตำบลแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
24 บ้านคีรีธรรม ตำบลกำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
25 บ้านหัวถนน ตำบลมะเร็ต อ.เกาสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ