ตัวเลือก
ข้อมูลเครื่องมือตรวจวัด
หัวข้อ:
ข้อมูลเครื่องมือตรวจวัด   เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวในแนวราบ

รหัสที่ตั้ง:
BKT-02

 

วันที่อ่านค่าเริ่มต้น :
2015-08-25 18:51:40

หมายเลขประจำเครื่อง
BKT-02-IPI-01

สถานที่ตั้ง:
บ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

พิกัด:
19.148469,101.156532

วันที่อ่านค่าล่าสุด :
2020-02-24 01:00:08

ความลึก (ม.) ค่าเริ่มต้น 2020-02-24 01:00:08
ค่าเบี่ยงเบน ค่าการเคลื่อนตัวสะสม
0 -35.5020
-1 0.0002 0.0008 -36.1010
-2.9 -0.0170 -0.0551 2.0512
-4.8 -0.0272 -0.0266 1.4555
-6.7 -0.0273 -0.0264 0.5145
-8.6 -0.0316 -0.0316 0.5574
-10.5 -0.0280 -0.0275 0.0000