ตัวเลือก
ข้อมูลเครื่องมือตรวจวัด
หัวข้อ:
ข้อมูลเครื่องมือตรวจวัด   เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวในแนวราบ

รหัสที่ตั้ง:
BKT-02

 

วันที่อ่านค่าเริ่มต้น :
2015-08-25 18:51:40

หมายเลขประจำเครื่อง
BKT-02-IPI-01

สถานที่ตั้ง:
บ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

พิกัด:
19.148469,101.156532

วันที่อ่านค่าล่าสุด :
2020-08-13 22:30:19

ความลึก (ม.) ค่าเริ่มต้น 2020-08-13 22:30:19
ค่าเบี่ยงเบน ค่าการเคลื่อนตัวสะสม
0 3.5052
-1 0.0002 0.0017 2.0077
-2.9 -0.0170 -0.0177 2.7784
-4.8 -0.0272 -0.0264 2.0124
-6.7 -0.0273 -0.0263 0.9432
-8.6 -0.0316 -0.0314 0.8146
-10.5 -0.0280 -0.0272 0.0000