รายงานสรุปแต่ละสถานีวัด
ลำดับ สถานที่ตั้ง ปริมาณน้ำฝนสะสม( มม. ) ความชื้นสัมพัทธ์( % ) แรงดันน้ำใต้ดิน (kpa.) เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวในแนวราบ ชุดที่ 1 (มม.) เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวในแนวราบ ชุดที่ 2 (มม.) การแจ้งเตือน
1 บ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 66.80 91.00 7.42 4.1469 9.8324 เฝ้าระวัง
2 บ้านนากอก ตำบลภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 14.00 0.00 -1.70 -19.2183 17.1126 ปกติ
3 บ้านห้วยล้อม ตำบลภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 ปกติ
4 บ้านทุ่งปง ตำบลทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 7.80 63.00 7.69 -4.5824 -1.1411 ปกติ
5 บ้านป่าคา ตำบลแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 0.80 0.00 10.07 7.9228 3.9785 ปกติ
6 บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 0.60 63.00 -2.39 3.5014 7.2145 ปกติ
7 บ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 12.20 50.00 9.51 -3.7634 8.5492 ปกติ
8 บ้านหินแตก ตำบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 25.40 0.00 -8.34 3.4736 14.7678 ปกติ
9 บ้านห้วยไร่สามัคคี ตำบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 61.00 91.00 -8.05 -25.9187 -27.0537 เฝ้าระวัง
10 บ้านลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 1.60 66.00 -0.07 9.5491 9.5048 ปกติ
11 บ้านนาเหรน ตำบลคลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 1.00 60.00 7.71 7.8733 -11.5403 ปกติ
12 บ้านเทพพนม ตำบลเขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 113.60 65.00 -1.71 1.8364 4.8858 แจ้งเตือน
13 บ้านบางสร้าน ตำบลหน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 28.00 91.00 -12.05 9.7015 -2.7851 ปกติ
14 บ้านหน้าหม้อ ตำบลกระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 58.80 69.00 -9.80 5.8595 2.3676 ปกติ
15 บ้านยาง ตำบลแม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 3.00 67.00 43.49 5.7026 86.6302 แจ้งเตือน
16 สำนักปฏิบัติธรรมพุทธทีปังกร ตำบลมะเร็ต อ.เกาสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 0.00 62.00 3.64 0.0000 0.0000 ปกติ
17 สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิติ ตำบลป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 5.40 69.00 23.04 0.0000 26.6110 ปกติ
18 พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ตำบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 22.80 0.00 45.99 0.0000 -27.1279 ปกติ
19 สถานีวิจัยดอยปุย ตำบลดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 31.00 0.00 9.33 0.0000 0.0000 ปกติ
20 วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ตำบลดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 11.80 69.00 2.71 0.0000 0.0000 ปกติ
21 พื้นที่คุณวินัย โก๊ะกอย ตำบลแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 61.20 0.00 -9.74 0.0000 0.0000 เฝ้าระวัง
22 พื้นที่นางสมเด็จ ใจทา ตำบลแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 31.40 0.00 39.54 0.0000 0.0000 ปกติ
23 พื้นที่นายประวิทย์ หลวงฤทธิ์ ตำบลแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 84.00 0.00 16.01 0.0000 0.0000 เฝ้าระวัง
24 พื้นที่นายนิพนธ์ ถนิมสุทธิ ตำบลกำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 0.00 0.00 24.93 0.0000 0.0000 ปกติ
25 ทีปภาวันธรรมสถาน ตำบลมะเร็ต อ.เกาสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 0.00 0.00 44.06 0.0000 0.0000 ปกติ